Moskeen

Image brosjyre om moskeen.

  • Artnr: 1045
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,078

Beskrivning av artikel

Den grunnleggende funksjonen til en moske er å ivareta de behovene til et muslimsk samfunn som ikke kan ivaretas noe annet sted.
Disse behovene varierer fra tid til tid, og fra sted til sted. I de første årene av islams historie ble moskeen blant annet brukt til å beskytte mennesker som var såret i kamper, og moskeen fungerte også som regjeringskontor hvor det ble fattet politiske vedtak.
I vår tid er funksjoner som disse flyttet til andre enheter og bygg i de aller fleste samfunn. Andre funksjoner har blitt beholdt gjennom historien.

Her forklarer vi moskeens funksjon som en plass for bønn og tilbedelse, som kulturbærer og kulturspreder, og som kjernen i et samhold og sosialt fellesskap. Du får også vite litt om moskeens historie, etikett i moskeen og hvordan moskeen ser ut.

 

Language: Norwegian/Norsk

Pages: 23

Publication year: 2015

Dimensions: 210x210x2 mm

Weightt: 78 g

ISBN: 978-91-85557-27-1