RisalahStore är Alrisalah Skandinaviska Stiftelses webbutik som erbjuder publikationer av olika slag på nordiska språk. Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är en organisation som arbetar för att forma och utveckla ramar för organisatoriskt arbete som ligger i linje med skandinaviska måttstockar. Stiftelsen grundades år 2003 och är specialiserad inom utbildning, kultur och intercivilisatorisk kommunikation. Huvudkontoret ligger i Örebro i Sverige.