Kära besökare Alrisalah Store har förändrats till Nordic Kitab Store.
Detta steg kommer i samband med den höga efterfrågan på våra produkter och att erbjuda nya och moderna markeringstjänster.

Obs! Den nya webbplatsen kommer att vara avilabel för återupptagna order snart.
Du kan besöka den nya hemsidan och regestera ditt e-mail i vår nyhetsbrev för att informera dig om datumet för att börja ombeställa order

Dear Visitors Alrisalah Store has changed to the Nordic Kitab Store.
This step comes in the context of the high demand for our products and to provide new and modern markiting services.

Note: The new website will be avilable for reciving orders soon.
You can visite the new website and regester your email in our newsletter service to inform you the date for starting reciving orders